Nieuwegein draagt 15 miljoen euro bij aan snelle Merwedelijn

13 oktober 2022 – De gemeenteraad van Nieuwegein stelt 15 miljoen euro beschikbaar voor een snelle Merwedelijn. Dit in navolging van de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht die ieder 200 miljoen voor een OV-pakket met daarin de Merwedelijn hebben toegezegd richting het Rijk. Daarmee is vanuit de Metropoolregio Utrecht 415 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe, snelle OV-verbindingen. In eerste instantie is 1,8 miljard euro aan investeringen in nieuwe OV-verbindingen nodig om de regio en de nieuw te bouwen woningen bereikbaar te houden.

Metropoolregio Utrecht zet in op de bouw van tienduizenden woningen, onder meer in de A12 zone, zonder dat het autogebruik evenredig meegroeit. Cruciaal hierbij is de aanleg van een (deels) ondergrondse tramlijn tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein Centrum: de Merwedelijn. Deze brengt inwoners van Nieuwegein binnen 15 minuten naar het centrum van Utrecht.

Ellie Eggengoor, wethouder in Nieuwegein: “De Merwedelijn is een belangrijke oplossing om onze stad en regio bereikbaar te houden én de woningen te kunnen bouwen waar zo’n grote behoefte aan is. Alleen met een snelle OV-verbinding kunnen we gezond en duurzaam verstedelijken. Het OV moet een volwaardig alternatief worden voor de auto, zodat veel meer Nieuwegeiners sneller op hun bestemming kunnen komen. Niets doen is geen optie. Zonder dit nieuwe OV-systeem zal de metropoolregio vastlopen – met bus-, fiets- en autofiles – en dat kost nog meer geld. Ook kan de A12- zone überhaupt niet worden ontwikkeld zonder deze nieuwe OV-oplossing.”

Hiermee hebben de partijen een aantrekkelijk bod op tafel gelegd om het Rijk te helpen bij de woningbouwopgave. De partijen zijn met het Rijk in gesprek over cofinanciering voor deze noodzakelijke OV-investeringen in de regio.