Home Return to home

De opgaven van Metropoolregio Utrecht

Wij zijn het nationale knooppunt van gezonde oplossingen voor wonen, werken en reizen door Nederland. Hier krijgt u een indruk van onze opgaven en wat we willen realiseren.

 

Onze successen

Bouwen aan gezonde verstedelijking

Metropoolregio Utrecht is een van de snelst groeiende regio’s van Nederland. Wij bieden perspectief aan mensen die graag willen wonen, werken en recreëren in onze populaire regio. Wij dragen stevig bij aan de nationale woonopgave en kiezen voor duurzame mobiliteit om de regio bereikbaar en leefbaar te houden. Wij kiezen voor andere oplossingen voor energie in een tijd van klimaatverandering. Daarnaast blijven we onderscheidend op onze landschappen en leefomgeving.

Nederland en de regio bereikbaar houden

Metropoolregio Utrecht heeft nu al de drukste rijkswegen van Nederland. We kunnen alleen substantieel meer woningen bouwen als we overgaan op duurzame mobiliteit. Met investeringen in schoon en ruimte-efficiënt vervoer: fietsen, lopen en OV. Zo houden we Nederland en de woon-werkgebieden in onze steden en dorpen bereikbaar.

Succesvol groeien in balans

Wij volgen een breed gedragen regionale koers om op een gezonde en duurzame manier klaar te zijn voor de grote ruimtelijke opgaven van de toekomst en daarbij al het goede van Metropoolregio Utrecht te versterken. We groeien in balans, met oog voor betaalbaar wonen: meer woningen betekent meer werklocaties dichtbij huis; groen- en andere voorzieningen groeien mee. Wij werken samen als overheden, innovatieve bedrijven en kennisinstellingen. Dit maakt ons tot een attractieve partner voor investeerders en ontwikkelaars. Investeren in Metropoolregio Utrecht is investeren in een gezonde, duurzame en aantrekkelijke regio.

“Metropoolregio Utrecht: investeer mee in gezonde groei.”

Gezond stedelijk leven voor iedereen

Hoe werken we samen aan een gezond stedelijk leven in een stedelijke regio voor iedereen? Bekijk de video hieronder of lees meer over het Integraal ruimtelijk perspectief (IRP) op utrecht10.nl

Regio Utrecht wordt gezondheidsmetropool

De Economic Board Utrecht (EBU) is terug in nieuwe vorm. Het doel is de regio Utrecht wereldwijd op de kaart zetten op het thema gezondheid.

Lees meer

Kijk ook op economicboardutrecht.nl voor nieuws en evenementen.