Home Return to home

Onze successen

De Metropoolregio Utrecht is het nationale knooppunt van gezonde oplossingen voor wonen, werken en reizen door Nederland. Hier krijgt u een indruk van onze successen.

Europese Commissie wijst MRU aan als koploper Europese gezondheidsinnovatie

20 juni 2024 – De Europese Commissie wijst Metropoolregio Utrecht aan als Europese koploper op het gebied van gezondheidsinnovatie. Dit hebben Eurocommissarissen Ivanova (onderzoek en innovatie) en Ferreira (regionaal beleid) bekend gemaakt. Met de toekenning van de status van ‘Regional Innovation Valley’ krijgt Utrecht de doelstelling om samenwerking op het gebied van gezondheidsinnovatie in Europa te vergroten. Het initiatief is onderdeel van Europese plannen om de Europese concurrentiekracht ten opzichte van de V.S en China te vergroten. Vorig jaar werd Utrecht al uitgeroepen tot meest competitieve regio van Europa. Bekend als Utrecht Heart of Health, gooide ze juist op het gebied van gezondheid van mens en leefomgeving hoge ogen.

Sharon Dijksma, bestuurder Metropoolregio Utrecht: ‘De toekenning van Europese Commissie is een bevestiging van de sterke positie die de regio Utrecht heeft als ‘Heart of Health’. We zijn de thuishaven van innovatieve bedrijven en instellingen als zoals UMC Utrecht, Prinses Máxima Centrum, kankermedicatiebedrijf Genmab en duizenden andere innovatieve ondernemers en dat werpt zichtbaar zijn vruchten af. We zien deze toekenning als aanmoediging om onze regio internationaal nog steviger op de kaart te zetten.’ Lees meer

Van links naar rechts: Marieke Schouten (wethouder Nieuwegein), Eurocommissaris Ivanova (Onderzoek en Innovatie), Mirjam Sterk (gedeputeerde portefeuille Europa)

***

UtrechtOntbijt met Tweede Kamerleden

17 januari  2024 – Deze ochtend organiseerden we samen met de EBU een ontbijt voor Tweede Kamerleden, in perscentrum Nieuwspoort in het Kamergebouw. Doel van dit ontbijt was om onze regio te presenteren en om contacten te leggen tussen bestuurders en Kamerleden. Er waren 12 Kamerleden aanwezig van alle grote(re) partijen. Veel Kamerleden uit onze regio en anderen met een portefeuille-inhoudelijke link met onze regio. Namens de MRU waren alle partners bestuurlijk vertegenwoordigd.

Het ontbijt bood een goede mogelijkheid om de boodschap uit onze gezamenlijke MRU-agenda op hoofdlijnen onder aandacht te brengen. Door middel van vragen door moderator Michiel Dijkman (directeur EBU) konden we de agenda toelichten en konden Kamerleden reageren op de kansen en uitdagingen voor onze regio.

***

Metropoolregio Utrecht presenteert onderzoek naar effecten van Alternatief Ring Utrecht

21 december 2023 – Minder files op de A27, minder risico’s, ruimte voor nieuwe woningen en banen, zonder verbreding van de snelweg. Dit is de kern van het voorstel Alternatief Ring Utrecht dat vanuit Metropoolregio Utrecht aan het Rijk is aangeboden. Met het Rijk gaat onze regio graag het voorstel voor het alternatief bespreken, verder uitwerken en zo nodig aanvullend onderzoek doen op punten waar nog vragen over zijn.

Het voorstel zorgt volgens onderzoek voor een goede bereikbaarheid, is goedkoper, draagt bij aan een goede leefomgeving en kent minder bouwrisico’s dan het huidige Tracébesluit voor de verbreding van de A27. Het alternatief kan rekenen op draagvlak van de gemeenten rond de Ring Utrecht. Lees meer

***

Agenda Metropoolregio Utrecht

11 december 2023 – In aanloop naar een nieuw regeerakkoord heeft de Metropoolregio Utrecht met steun van de Economic Board Utrecht een agenda opgesteld. Daarin staat waar onze metropoolregio sterk in is en waar we Nederland vooruit kunnen helpen. Maar ook wat nodig is om sterk te blijven en waarin MRU en Rijk samen kunnen optrekken.

Meer weten over de ontwikkelingen, kansen en opgaven in de komende jaren? Lees de Agenda Metropoolregio Utrecht, Samenwerken aan de Metropoolregio Utrecht, het kloppende hart van de gezonde samenleving. (pdf, 4.16 MB)

***

Ruim 40 miljoen euro voor versnellen woningbouw

20 november 2023 – Gemeenten in de Metropoolregio Utrecht krijgen samen ruim 40 miljoen euro van het Rijk zodat de bouw van ruim 4000 woningen versneld van start kan gaan. Het overgrote deel van de nieuwe woningen valt in de categorie ‘betaalbaar’.

De start van de bouw van al deze projecten is voorzien in 2024 maar door de economische tegenwind staat de planning onder druk. Deze financiële impuls van het Rijk is een welkome duw in de rug voor onze gemeenten om de woningbouw op gang te houden. Het brengt de realisering van onze woondeals weer een stap dichterbij. Zo blijven we in de Metropoolregio Utrecht doorbouwen aan gezonde verstedelijking en bieden we perspectief aan de vele mensen die uitkijken naar een passende woning in onze regio.

Overzicht van gemeenten, aantal woningen en bijdrage uit Startbouwimpuls

Zie voor meer informatie over onze woondeals verderop op deze pagina,

***

Amersfoort is European City of the Year 2023

10 november 2023 – Metropoolregio Utrecht feliciteert de stad Amersfoort en alle Amersfoorters met de mooie erkenning European City of the Year 2023, door Academy of Urbanism. Amersfoort laat Europa zien waar onze metropoolregio voor staat: een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving in het kloppende hart van Nederland.

Wethouder Rutger Dijksterhuis (Ruimtelijke ordening) nam de Urbanism Award in ontvangst (foto door Academy of Urbanism).

De jury prijst Amersfoort vanwege de kwaliteit van leven, vooruitstrevende stadsplanning en vernieuwing terwijl het unieke erfgoed en karakter behouden blijven. “Het welzijn en geluk van al zijn burgers staan duidelijk centraal”, aldus de jury.

Burgemeester Lucas Bolsius: “Er zit generaties lang werk in het bouwen aan een stad. Amersfoort is in 50 jaar enorm gegroeid, gemoderniseerd, maar de historie en de mensen zijn altijd nadrukkelijk centraal blijven staan. De erkenning in deze award is er wat mij betreft aan al die Amersfoorters die dag in dag uit samenwerken om onze stad zo bijzonder te maken. Van het kleinste initiatief tot aan de verst reikende plannen voor de toekomst zijn Amersfoorters altijd betrokken en actief in hun omgeving.”

“Amersfoort is ook de stad die ze is door de plek die ze heeft: in een prachtige regio en als onderdeel van een daily urban system met Utrecht en alle omringende gemeenten die samen de Metropoolregio Utrecht vormen. De opgaven die horen bij de European City of the Year pakken we met elkaar op.”

Wethouder Rutger Dijksterhuis (Ruimtelijke ordening): “De jury heeft Amersfoort beoordeeld op stenen en op mensen, en hoe je beide met elkaar verbindt. En op al die vlakken hebben we veel te bieden. We hebben zowel eeuwenoud als modern erfgoed dat bewonderaars van buiten de gemeentegrenzen aantrekt. En we hebben ongelooflijk veel inwoners die zich inzetten voor elkaar en voor hun stad of dorp. Terwijl de stad al tientallen jaren flink groeit, blijft die sterke betrokkenheid en gemeenschapszin intact. Amersfoorters willen nog wel eens bescheiden zijn als het over hun stad gaat, maar deze prestigieuze internationale prijs, zie ik als erkenning dat er genoeg is om trots op te zijn.”

Met de winst schaart Amersfoort zich in een rij Europese steden die tot de verbeelding spreken. Eerdere winnaars zijn onder andere Berlijn, Kopenhagen, Lissabon, Bilbao, Antwerpen en Edinburgh. Amersfoort is na Rotterdam in 2015 de tweede Nederlandse stad die de Urbanism Award voor European City of the Year wint.

***

51 miljoen voor gezonde stedelijke ontwikkeling Metropoolregio Utrecht

23 juni 2023 – Het ministerie van Binnenlandse Zaken investeert 51 miljoen euro in de ontwikkeling van de nieuwe woningbouwgebieden Merwede in Utrecht en Nieuwegein en Spoorzone in Amersfoort. Dit is afgesproken in bestuurlijk overleg tussen het ministerie en de Metropoolregio Utrecht. Uit deze financiële impuls is 36 miljoen beschikbaar voor de stimulering van sport-, recreatie en groenvoorzieningen in het Merwedegebied in Utrecht en Nieuwegein, en 15 miljoen voor bedrijfsverplaatsingen in Amersfoort. De toegezegde investeringen zijn een steun in de rug voor de gezond stedelijke ontwikkeling in beide gebieden.

Investeren in sport, recreatie en groen in Utrecht en Nieuwegein

Voldoende ruimte voor sport-, recreatie- en groenvoorzieningen is onmisbaar voor de gezonde ontwikkeling van Utrecht. De beschikbare gelden zijn onder meer bedoeld voor de uitbreiding van Sportpark Nieuw-Welgelegen met extra sportvelden, de uitbreiding van recreatie- en groenvoorzieningen in Park Transwijk en de herinrichting van de openbare ruimte van Kanaleneiland om het gebied te groener te maken. Van de 36 miljoen euro gaat 30,5 miljoen naar de gemeente Utrecht en 5,5 naar de gemeente Nieuwegein. Nieuwegein zal het geld investeren in de ontwikkeling van Rijnhuizen, onder meer in groen en watervoorzieningen.

Wethouder Eelco Eerenberg (gemeente Utrecht): “Als Metropoolregio hebben we te maken met belangrijke opgaven – opgaven die ook van betekenis zijn voor Nederland als geheel. Met de ontwikkeling van het Merwedegebied dragen we stevig bij aan de nationale woonopgave. Daarbij gaat het om méér dan alleen woningbouw. Naast woningen zijn ook investeringen in de openbare ruimte noodzakelijk, om de stad op een verantwoorde en gezonde manier te laten groeien. Goed dat het Rijk hieraan bijdraagt; het onderschrijft dat de versterking van de Metropoolregio Utrecht – het nationale knooppunt voor wonen, werken en reizen – een gezamenlijke opgave is.”

Verplaatsing bedrijven voor groene, gezonde Amersfoortse wijken

De voor Amersfoort beschikbare 15 miljoen euro is bestemd om bedrijven in de Kop van Isselt te verplaatsen. De verplaatsing van bedrijven met een zogeheten milieuhindercirkel is noodzakelijk om woningbouw te realiseren. In de Amersfoortse Spoorzone en de A1-zone worden de komende jaren 8500 woningen gebouwd, waarvan zo’n 2700 in de Kop van Isselt. Wethouder Astrid Janssen (gemeente Amersfoort): “Deze financiële impuls voor de Kop van Isselt maakt de verplaatsing van bedrijven mogelijk. Zo zorgen we ervoor dat woningbouw mogelijk gemaakt wordt en de toekomstige bewoners in gezonde en groene wijken wonen. Dat is niet alleen goed voor de Spoorzone-ontwikkeling, maar voor iedereen in Amersfoort die graag wil verhuizen maar dat nu niet kan.”

Om bestaande plannen voor woningbouw in de Metropoolregio Utrecht uit te kunnen voeren, moet een aantal complexe opgaven worden opgelost. Vraagstukken als stikstof, netcongestie, voldoende groen- en drinkwatervoorzieningen staan de bouw mogelijk in de weg. Regio en het Rijk blijven gezamenlijk zoeken naar oplossingen, om een bijdrage te kunnen leveren aan de aanpak van de woningnood. Gedeputeerde Huib van Essen (provincie Utrecht): “De Rijksbijdrage van 51 miljoen is goed nieuws, maar we zijn er nog niet. We zien uit naar verdere samenwerking met het Rijk om Metropoolregio Utrecht gezond en groen te laten groeien. Dat vraagt een forse uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk, voldoende zoetwater en de ruimte en middelen voor het versterken van groen.”

Direct naar:

Kamerbrief Bestuurlijke Overleggen MIRT voorjaar 2023

***

Metropoolregio Utrecht presenteert zich op de Provada

15 juni 2023 – Voor het eerst met een Metropoolregio Utrecht-stand was onze regio dit jaar aanwezig op vastgoedbeurs Provada. Bezoekers maakten kennis met de diversiteit van onze fraaie regio aan de hand van beelden van oude en nieuwe ‘parels’ en het speciaal ontwikkelde filmpje (2:25 min) over Metropoolregio Utrecht.

Wij zijn een gezonde regio en dat willen we blijven. In de Metropoolregio Utrecht maken we gezonde groei mogelijk. Dit doen we door de krachten te bundelen en elkaar te inspireren. De uitdagende opgaven waar we als Metropoolregio Utrecht voor staan, zijn weerspiegeld in de bijdragen van samenwerkende overheden, bedrijven en kennisinstellingen aan ons beursprogramma: ontwikkeling regiopoorten, toekomstbestendig bouwen, ondertekening ontwikkelovereenkomst Jaarbeurspleingebouw Utrecht (Oopen), innovatieve concepten agro en bouwen, regionale mobiliteitshubs, duurzame mobiliteit en convenant Groene waterstof in mobiliteit.

Volg ons ook op LinkedIn en Twitter.

 

 

 

Direct naar:

***

Woondeals zorgen voor meer én betaalbare woningen in Metropoolregio Utrecht

13 maart 2023 – Metropoolregio Utrecht is blij met de woondeals waar Rijk, provincie, gemeenten en woningbouwcorporaties gezamenlijk de schouders onder zetten in de periode 2022 – 2030. Het gaat om 61.000 woningen in de regio U10 en 27.000 woningen in de regio Amersfoort.

Kaartje van regio U10 met blauw kader. Daarbinnen per gemeente een blauw huisje met daaronder in een groenkader het aantal woningen dat elke gemeente wil bouwen.       Kaartje van regio Amersfoort met rood kader. Daarbinnen per gemeente een rood huisje met daaronder in een paars kader het aantal woningen dat elke gemeente wil bouwen.

De woondeals bevatten afspraken over waar deze woningen moeten komen, het soort woningen en het segment waar deze woningen in vallen. Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge zette, samen met alle deelnemende partijen, zijn handtekening onder de woondeals. De haalbaarheid van de afspraken is afhankelijk van een aantal randvoorwaarden, bijvoorbeeld op het gebied van financiële tekorten, bereikbaarheid, stikstof, netcongestie en capaciteit bij overheden en bouwsector. Met de ondertekening van de woondeals spreken de partijen uit zich in te spannen om de afspraken uit te voeren en gezamenlijk de knelpunten aan te pakken.

Betaalbare woningen

Op de huidige woningmarkt zijn er te weinig betaalbare woningen. Ook is het lastig voor mensen met een laag- en middeninkomen om een hypotheek af te sluiten voor een koopwoning. In de woondeals zijn daarom ook afspraken gemaakt over de betaalbaarheid van de woningen. Het streven is dat er vanaf 2025 twee derde, van de woningen die gerealiseerd worden, in het segment ‘betaalbaar’ valt. Dat zijn sociale huurwoningen (tot € 808,- per maand), middenhuurwoningen (tot € 1.000,- per maand) en betaalbare koopwoningen (tot € 355.000,-). Een belangrijk deel van alle betaalbare woningen gaat door corporaties gebouwd worden.

Lees ook wat de samenwerkingspartners over de woondeals zeggen.

Direct naar:

***

1,4 miljard voor bereikbaarheid nieuwe woningen Metropoolregio Utrecht

14 november 2022 – Het Rijk en de Metropoolregio Utrecht investeren samen ruim 1,4 miljard euro voor de bereikbaarheid van nieuwe woningbouwgebieden. De rijksbijdrage is circa 930 miljoen euro, die van de regio 475 miljoen. De investering gaat naar de aanleg van een deels ondergrondse tramlijn tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein, de Merwedelijn, en voor de ontsluiting van de spoorzone en A1-zone in Amersfoort. Ook stelt het Rijk 100 miljoen euro beschikbaar voor verkeersmaatregelen op de Utrechtse snelwegen en voor het versnellen van bestaande woningbouwplannen in de hele provincie. Deze investeringen zijn een belangrijke voorwaarde voor de bouw van 54.000 woningen tot en met 2030 en 50.000 woningen na 2030.

Sharon Dijksma (burgemeester Utrecht en voorzitter Utrechttafel): “Met de investeringen van het Rijk en de Metropoolregio Utrecht zetten we een bepalende eerste stap in het verbeteren van het OV-systeem in onze regio. Verbeteringen die hard nodig zijn om als regio op een verantwoorde manier te kunnen groeien én waar op termijn tienduizenden woningzoekenden en reizigers van zullen profiteren. Het is goed nieuws dat het Rijk de noodzaak hiervan onderkent en daar een substantiële bijdrage aan levert.” Lees meer

Direct naar:

***

Nieuwegein draagt 15 miljoen euro bij aan snelle Merwedelijn

13 oktober 2022 – De gemeenteraad van Nieuwegein stelt 15 miljoen euro beschikbaar voor een snelle Merwedelijn. Dit in navolging van de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht die ieder 200 miljoen voor een OV-pakket met daarin de Merwedelijn hebben toegezegd richting het Rijk. Daarmee is vanuit de Metropoolregio Utrecht 415 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe, snelle OV-verbindingen. In eerste instantie is 1,8 miljard euro aan investeringen in nieuwe OV-verbindingen nodig om de regio en de nieuw te bouwen woningen bereikbaar te houden.

Metropoolregio Utrecht zet in op de bouw van tienduizenden woningen, onder meer in de A12 zone, zonder dat het autogebruik evenredig meegroeit. Cruciaal hierbij is de aanleg van een (deels) ondergrondse tramlijn tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein Centrum: de Merwedelijn. Deze brengt inwoners van Nieuwegein binnen 15 minuten naar het centrum van Utrecht. Lees meer

***

Metropoolregio Utrecht trekt 400 miljoen euro uit om bouw van 80.000 woningen mogelijk te maken

29 juni 2022 – Provincie en gemeente Utrecht trekken samen 400 miljoen euro uit voor nieuwe, snelle OV-verbindingen. Dat is noodzakelijk om de geplande bouw van ruim 80.000 woningen mogelijk te maken tot 2030, waarmee de gezamenlijke overheden de woningcrisis willen aanpakken. De Metropoolregio Utrecht is het nationale verkeershart én de snelst groeiende regio in Nederland. In totaal is in eerste instantie 1,8 miljard euro aan investeringen in nieuwe OV-verbindingen nodig om de regio en de nieuw te bouwen woningen bereikbaar te houden.

Burgemeester Sharon Dijksma namens de Metropoolregio Utrecht: “De regio Utrecht is een ontzettend gewilde en geliefde plek om te wonen. Als snelst groeiende regio van Nederland leveren we de komende jaren een substantiële bijdrage aan het oplossen van het nationale woningtekort. Op dit moment piept en kraakt het OV-netwerk in de regio echter al. Zonder investeringen in bereikbaarheid kan de regio simpelweg niet op verantwoorde en gezonde manier groeien.” Lees meer

***

Rijk kent bijna 110 miljoen euro toe voor 18.000 woningen

24 juni 2022 – Wij zijn blij met de toekenning van bijna 110 miljoen euro aan rijksbijdragen voor vijf woningbouwlocaties in de Metropoolregio Utrecht: Utrecht Zuidwest en Noordwest, Woerden Stationsgebied, Nieuwegein City/ Rijnhuizen en Soesterberg. Dankzij deze rijksbijdragen, als onderdeel van een landelijk pakket van 1,2 miljard euro, kunnen we versneld, binnen 3 tot 5 jaar, zo’n 18.000 woningen realiseren door randvoorwaardelijke mobiliteitsmaatregelen te financieren. Deze financiering brengt de realisering van onze gezamenlijke koers naar gezonde groei van de Metropoolregio weer een stap dichterbij. Hiermee bieden wij zichtbaar perspectief aan mensen die graag willen wonen, werken en recreëren in onze populaire regio. Lees meer

Direct naar: