Home Return to home

Waarom Metropoolregio Utrecht

Onze regio is populair. Steeds meer mensen waarderen de kwaliteit van wonen, de hoogwaardige werkgelegenheid en de diversiteit aan voorzieningen en landschappen dichtbij huis. Wij zijn een van de snelst groeiende regio’s van Nederland in een tijd van klimaatverandering. Dit stelt ons voor de uitdaging: hoe werken we samen aan een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige Metropoolregio Utrecht?

De kracht van onze regio zit in de kwaliteit van leven, diversiteit, innovatie, groen & landschap en een sterke economie. Maar de belangrijkste kracht is de samenwerking tussen inwoners, overheden, bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen. Het belang van samenwerken vind je terug in de Metropoolregio Utrecht. We kiezen ervoor om op een gezonde en duurzame wijze klaar te zijn voor de grote ruimtelijke opgaven van de toekomst. Dit doen we als kennisinstituten, bedrijven en overheden samen. Niet voor niets zijn wij de meest competitieve regio van Europa.

Ons perspectief is een plek waar mensen fijn kunnen wonen, werken en recreëren, in balans met ruimte voor groen en duurzame initiatieven op het gebied van vervoer en energie. Dit betekent dat we slim moeten omgaan met de beperkte ruimte die beschikbaar is. We zoeken afstemming met elkaar, onderzoeken mogelijkheden en creëren kansen door innovatie. Zo kunnen we de ruimte slim verdelen en de beste keuzes maken voor iedereen.  Als Metropoolregio Utrecht werken we met zijn allen aan een gezonde, duurzame en toekomstbestendige leefomgeving.

Onze inzet :

  • Ontwikkeling van landschap, water en groen is voorwaardelijk voor de groei van de regio;
  • Keuzes voor duurzame mobiliteit: Nabijheid en een goed netwerk zorgen voor duurzaam mobiliteitsgedrag;
  • Voldoende woningen en arbeidsplaatsen;
  • Een gezonde regio begint met vitale kernen: voldoende woningen en voorzieningen ook in de kleinere dorpen;
  • Nieuwe stedelijke woon- en werkmilieus bij OV-hubs met stad, regio en landschap binnen handbereik.

Lees meer over de opgaven van de Metropoolregio Utrecht