Welkom bij de Metropoolregio Utrecht

Overheden, bedrijven en kennisinstellingen werken samen aan een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige Utrechtse regio.

Contact n.a.v. Provada Onze successen Samenwerkingsagenda MRU in vogelvlucht (45 sec)
Wat we doen
Waarom Metropoolregio Utrecht

Hier leest u over onze samenwerking en de thema's waar we ons met elkaar voor inzetten

Read more about Waarom Metropoolregio Utrecht
Wat we willen
De opgaven van Metropoolregio Utrecht

Hier krijgt u een indruk van onze opgaven en wat we willen realiseren

Read more about De opgaven van Metropoolregio Utrecht
Wie we zijn
Over Metropoolregio Utrecht

Kom hier meer te weten over wie wij zijn en hoe u met ons in contact komt

Read more about Over Metropoolregio Utrecht

Metropoolregio Utrecht

Als Metropoolregio Utrecht werken we aan een gezonde, duurzame en toekomstbestendige leefomgeving. Samen met nationale en internationale bedrijven, overheden en kennisinstituten in de regio’s Utrecht en Amersfoort richten we ons op opgaven in het fysieke domein zoals wonen, werken, mobiliteit en groen die regio-overstijgend zijn.

Lees meer