Home Return to home

Metropoolregio Utrecht presenteert onderzoek naar effecten van Alternatief Ring Utrecht

21 december 2023 – Minder files op de A27, minder risico’s, ruimte voor nieuwe woningen en banen, zonder verbreding van de snelweg. Dit is de kern van het voorstel Alternatief Ring Utrecht dat vanuit Metropoolregio Utrecht aan het Rijk is aangeboden. Met het Rijk gaat onze regio graag het voorstel voor het alternatief bespreken, verder uitwerken en zo nodig aanvullend onderzoek doen op punten waar nog vragen over zijn.

Het voorstel zorgt volgens onderzoek voor een goede bereikbaarheid, is goedkoper, draagt bij aan een goede leefomgeving en kent minder bouwrisico’s dan het huidige Tracébesluit voor de verbreding van de A27. Het alternatief kan rekenen op draagvlak van de gemeenten rond de Ring Utrecht.

 

Benutten bestaande breedte

In de Metropoolregio Utrecht is al jarenlang verzet tegen de verbreding van de A27 bij Amelisweerd omdat dit ten koste gaat van een geliefd en veel bezocht bos. Het kabinet Rutte IV gaf de regio daarom de ruimte om met een alternatief te komen.

In het Alternatief Ring Utrecht wordt de snelweg niet verbreed, maar wordt de bestaande breedte van de weg optimaal benut: door de maximumsnelheid aan te passen naar 80 km/u passen er meer rijstroken op dit deel van deze snelweg en zou een kostbare en risicovolle verbreding van de betonnen bak waarin de A27 ligt niet nodig zijn. Daarnaast wordt in het alternatief het verkeer beter verdeeld over de wegen rondom Utrecht, waaronder de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU), waardoor de bereikbaarheid verbetert. Tot slot worden in het voorstel de alternatieven voor de auto verbeterd door investeringen in openbaar vervoer en fietspaden. En er worden afspraken gemaakt met werkgevers en onderwijsinstellingen over reistijden om de spits te verminderen en het stimuleren van reizen met fiets en ov. Daarbij zijn varianten doorgerekend met en zonder betalen naar gebruik.

Landelijke impact

Verbetering van de bereikbaarheid in de Metropoolregio Utrecht is hard nodig, want de A27 bij Amelisweerd is een van de grootste verkeersknelpunten van Nederland. Met de maatregelen van het alternatief kan tijdens de spits de vertraging op de A27 bij Amelisweerd aanzienlijk afnemen. Het alternatief kan zorgen voor minder verkeer op lokale en regionale wegen en een beter mobiliteitssysteem door investeringen in weg, fiets én ov. Het alternatief kan er daarmee voor zorgen dat ook mensen zonder auto makkelijker naar hun werk en voorzieningen als ziekenhuizen kunnen. Reizigers kunnen met dit plan binnen dezelfde tijd verder reizen en daarmee meer arbeidsplaatsen en voorzieningen bereiken. Nieuwe woongebieden in onze metropoolregio zoals Rijnenburg kunnen goed bereikbaar gemaakt worden met auto en hoogwaardig ov.

Investeren in bereikbaarheid

Het plan kan rekenen op draagvlak bij zowel de omliggende gemeenten, als inwoners, bedrijven en belangenorganisaties. Het is een oplossing die bijdraagt aan een goede leefomgeving en bereikbaarheid voor zowel automobilisten als mensen die met de fiets of het ov reizen. De regio wil met dit alternatief een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven in onze metropoolregio zonder de snelweg te verbreden. Provincie en gemeente Utrecht en omliggende gemeenten (De Bilt, Bunnik, Houten, Nieuwegein, Stichtse Vecht en Zeist) hebben het alternatief aangeboden aan de demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Lot van Hooijdonk, wethouder gemeente Utrecht: “We mogen trots zijn op dit resultaat. We laten zien dat we zonder ingewikkelde en risicovolle ingreep bij Amelisweerd de bereikbaarheid voor álle reizigers kunnen verbeteren: voor fietsers, reizigers met het ov én voor automobilisten. Het verkeer op de regionale en stedelijke wegen neemt in ons voorstel veel minder toe zodat bestaande en nieuwe wijken bereikbaar en leefbaar blijven. En we behouden bovendien kostbare en geliefde natuur, wat een diep gekoesterde wens van onze inwoners is.”

André van Schie, gedeputeerde provincie Utrecht: “Ik ben heel blij met dit alternatief, dat we samen met de stad en regiogemeenten hebben vormgegeven. Hiermee kunnen we verder in gesprek met het Rijk. In ons alternatief worden onderliggende wegen zoals de Noordelijke Randweg Utrecht beter benut. Ook maken we van het ov een aantrekkelijker alternatief voor lokaal en regionaal vervoer. Hierdoor zal er minder verkeer over dit stuk van de A27 gaan, en kan ook passerend verkeer uit andere delen van het land goed doorstromen. Op deze plek komen lokale, regionale en landelijke belangen samen en moeten we ook door samenwerking en slimme oplossingen zoeken naar een alternatief met draagvlak in de samenleving. Daarin zijn we met dit concept met drie pijlers goed geslaagd.”

Henk Meurs, hoogleraar aan de Radboud Universiteit gespecialiseerd in ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit en voorzitter van het betrokken expertpanel: “Analyses tonen aan dat met dit alternatief de bereikbaarheid en de doorstroming net zo goed zijn als in het Tracébesluit. De verkeersveiligheid gaat er in beide plannen op vooruit als je het vergelijkt met de huidige situatie. In het Alternatief Ring Utrechtkomt dit onder andere door het verlagen van de maximumsnelheid tot 80 km/u tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd. Tot slot zijn de kosten van het ARU aanzienlijk lager dan die van het Tracébesluit terwijl het ARU meer doet voor onze brede welvaart.”

Het expertpanel vindt dat er goede informatie is opgeleverd voor besluitvorming.