Home Return to home

Woondeal meer dan bouwen

Getekende visual over Woondeals van regio's U10 en Amersfoort. In het midden een cirkel met Bouw samen! Ruimte voor eigenaarschap; daaronder twee poppetjes die elkaars hand vasthouden; lnks daarvan nogmeer poppetjes die elkaars hand vast houden en uiterst links een aantal huizen die regio Utrecht weergeven (hoogbouw en laagbouw). Ook reachts van het rechter poppetjes zijn vier poppetjes getekend die elkaars hand vast houden en uiterst rechts huizen en een kerk die de regio Amersfoort voorstellen. Om het midden heen 4 lichtgroene rechthoeken: links boven: Bouwen aan de puzzel, met de opmerking Geen excel fetisjisme en rechts 4 bullets met onder elkaar de termen Voorzieningen, Mobiliteit, Groen, Etc..... Rechtsboven een nadenkend poppetje met gedachtenwolkjes met de tekst Kritische succesfactoren en van daaruit stippeltjes naar wolkjes met de teksten Energie-infrastructuur, Stikstof, Financiën, Capaciteit etc Links onder een rechthoek met Bouwen aan wonen, met poppetjes die verbeelden een Gemeenschap en die kijken naar Nieuwbouwhuizen. Rechts een poppetje, geknield, die aangeeft Ook focus op Bestaande woningen, Scholen, Groen, Speel, Sport en Werk en erder Een gezonde vitale wijk. Rechtsonder een rechthoek met 2 poppetjes en een ronde pijl die zeggen : De urgente opgave vraagt iets Anders! en in een gedachtewolkje 61000 en 27.000 woningen in 2030, waarvan 2/3 betaalbaar. Een poppetje wist naat de tekst Innovatie....kiezen en prioriteiten stellen...etc. Onderaan staan Bouwen dat kan anders; kan is doorgestreept en daarboven staat in rood moet.