Home Return to home

Rijksbijdrage €110 miljoen voor 18.000 woningen

Wij zijn blij met de toekenning van bijna 110 miljoen euro aan rijksbijdragen voor vijf woningbouwlocaties in de Metropoolregio Utrecht: Utrecht Zuidwest en Noordwest, Woerden Stationsgebied , Nieuwegein City/ Rijnhuizen en Soesterberg. Dankzij deze rijksbijdragen, als onderdeel van een landelijk pakket van 1,2 miljard euro, kunnen we versneld, binnen 3 tot 5 jaar, zo’n 18.000 woningen realiseren door randvoorwaardelijke mobiliteitsmaatregelen te financieren. Deze financiering brengt de realisering van onze gezamenlijke koers naar gezonde groei van de Metropoolregio weer een stap dichterbij. Hiermee bieden wij zichtbaar perspectief aan mensen die graag willen wonen, werken en recreëren in onze populaire regio.

De ingediende proposities in de Utrechtse gemeenten Stichtse Vecht (Maarssen), Bunnik (Odijk), Vijfheerenlanden (Vianen), Wijk bij Duurstede en De Ronde Venen (Wilnis) scherpen wij in samenwerking met de partners in UNed verder aan. Dit geldt ook voor woningbouwgebied Amersfoort Spoorzone/A1-zone. Zo kunnen ze alsnog in aanmerking komen voor een rijksbijdrage in het najaar. Als Metropoolregio Utrecht zetten we het gesprek met het kabinet voort om tot nadere afspraken te komen. Het gaat dan over de woningbouwgebieden en de invulling van bijbehorende randvoorwaarden op het gebied van duurzame mobiliteit, groen en energie om onze regio bereikbaar en leefbaar te houden.

We zetten in op compacte gemengde stedelijke gebieden nabij de stad Utrecht en bij OV-knooppunten. Zo houden we woon- en werkgebieden met bijbehorende voorzieningen bereikbaar én houden we ruimte voor de energietransitie en groene kwaliteit. Naast de grotere woningbouwlocaties hechten we eraan dat ook veel kleinere locaties in de kleine en middelgrote vitale kernen kunnen meegroeien, als onderdeel van de versnelling van de woningbouw.

Meer lezen?