Home Return to home

Metropoolregio Utrecht trekt 400 miljoen euro uit om bouw van 80.000 woningen mogelijk te maken

Provincie en gemeente Utrecht trekken samen 400 miljoen euro uit voor nieuwe, snelle OV-verbindingen. Dat is noodzakelijk om de geplande bouw van ruim 80.000 woningen mogelijk te maken tot 2030, waarmee de gezamenlijke overheden de woningcrisis willen aanpakken. De Metropoolregio Utrecht is het nationale verkeershart én de snelst groeiende regio in Nederland. In totaal is in eerste instantie 1,8 miljard euro aan investeringen in nieuwe OV-verbindingen nodig om de regio en de nieuw te bouwen woningen bereikbaar te houden.

Burgemeester Sharon Dijksma namens de Metropoolregio Utrecht: “De regio Utrecht is een ontzettend gewilde en geliefde plek om te wonen. Als snelst groeiende regio van Nederland leveren we de komende jaren een substantiële bijdrage aan het oplossen van het nationale woningtekort. Op dit moment piept en kraakt het OV-netwerk in de regio echter al. Zonder investeringen in bereikbaarheid kan de regio simpelweg niet op verantwoorde en gezonde manier groeien.”

Om de urgente opgave aan te pakken zijn provincie en gemeente Utrecht ieder bereid om 200 miljoen euro, samen 400 miljoen euro, vrij te maken. Hiermee leggen de partijen een aantrekkelijk bod op tafel om het Rijk helpen bij de woningbouwopgave. De komende periode gaan de partijen met het Rijk in gesprek over cofinanciering voor deze noodzakelijke OV-investeringen in de regio en gezonde manier groeien.”

De investeringen in snelle OV-verbindingen in het stedelijk kerngebied gaan hand in hand met investeringen elders in de provincie. Vorige week zijn er afspraken gemaakt met het Rijk over investeringen in duurzame bereikbaarheid in Woerden, Nieuwegein, Soesterberg, Veenendaal, Utrecht en ook voor Amersfoort en andere gemeenten liggen de plannen klaar. Bovendien kiest de Metropoolregio Utrecht voor gezonde verstedelijking.

Gedeputeerde Huib van Essen: “Wat ons onderscheidt van andere regio’s is dat we de bouw van al die nieuwe, betaalbare woningen samen laten gaan met meer groen. Onder het motto ‘groen groeit mee’ investeren we als provincie Utrecht in groene recreatie maar ook in meer bos. Zo bouwen we niet alleen meer betaalbare woningen, maar ook aan groene, gezonde en klimaatbestendige leefgebieden.”