Home Return to home

Versnellingsafspraken woningbouw Metropoolregio Utrecht

In de kamerbrief over de uitkomsten van het Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving (Rijksoverheid.nl) zijn de volgende vijf versnellingsafspraken in de Metropoolregio Utrecht beschreven:

1 Nieuwegein: Nieuwegein City + Rijnhuizen (incl. Rijnhuizen City)

In Nieuwegein is het Rijk gevraagd € 4,68 mln. bij te dragen aan een tweetal fietsverbindingen en twee fietsbruggen, aanpassing van bus- en tramhaltes met fietsparkeervoorzieningen en de herinrichting van twee straten om zo de barrièrewerking en oversteekbaarheid voor langzaam verkeer te verbeteren. Hiermee wordt een stap in de mobiliteitstransitie gezet en de versnelling van fiets en OV naar Utrecht. Met deze investering kunnen 4.500 woningen versneld worden
gebouwd.

2 Utrecht: Zuidwest: Papendorp, Groenewoud, Kanaleneiland

In Utrecht Zuidwest is het Rijk gevraagd € 86,77 mln. bij te dragen aan een mobiliteitshub, verbetering van de oostwest-fietsverbindingen en verbetering van de fietsverbinding Papendorp met Leidsche Rijn Centrum, fietsparkeervoorzieningen, en dynamisch verkeersmanagement. Hiermee is het mogelijk om de eerste stappen te zetten voor het versnellen van de woningbouw in het gebied van Utrecht met de grootste woningbouwopgave. Met deze investering kunnen 6.200
woningen versneld worden gebouwd.

3 Woerden: Middelland, Stationsgebied, Snellenpoort

In Woerden is het Rijk gevraagd € 10 mln. bij te dragen aan een twee fietsverbindingen, ombouw van een knooppunt en een vijftal mobiliteitshubs. Hiermee is het mogelijk om binnenstedelijke woningbouw te realiseren. Met deze investering kunnen 3.650 woningen versneld worden gebouwd. (Vaststelling onder voorbehoud van cofinanciering voor 1 oktober 2022)

4 Soest: Multi-modale ontsluiting en leefbaarheid Soesterberg

In Soest is het Rijk gevraagd € 3,06 mln. bij te dragen aan de realisatie van een extra ontsluitingsweg, een betere ontsluiting van Soesterberg-Noord, een deel van een fietsstraat en de aanleg van een busbaan. Met deze investering kunnen 920 woningen versneld worden gebouwd.

5 Utrecht: Noordwest: Wisselspoor, Thomas à Kempisplantsoen en Cartesius

In Utrecht Noordwest is het Rijk gevraagd € 22,08 mln. bij te dragen aan de aanleg van een fietsverbinding over of onder een bundel van sporen door, om zo een goede verbinding van de nieuwe wijken met het centrum en station te realiseren. Hiermee is het mogelijk om binnenstedelijk te verdichten tegen het centrum van Utrecht aan. Met deze investering kunnen 1.544 woningen versneld worden gebouwd.