Home Return to home

Versnellingsafspraken woningbouw Metropoolregio Utrecht

De Metropoolregio Utrecht heeft met het Rijk afspraken gemaakt over rijksbijdragen voor bereikbaarheidsmaatregelen om versnelling van woningbouwlocaties mogelijk te maken. Afspraken 1 tot en met 5 zijn gemaakt in juni 2022; afspraken 6 tot en met 8 in november 2022.

1 Nieuwegein: Nieuwegein City + Rijnhuizen (incl. Rijnhuizen City)

In Nieuwegein draagt het Rijk ruim 4,5 miljoen euro bij aan een tweetal fietsverbindingen en twee fietsbruggen, aanpassing van bus- en tramhaltes met fietsparkeervoorzieningen en de herinrichting van twee straten om zo de barrièrewerking en oversteekbaarheid voor langzaam verkeer te verbeteren. Hiermee wordt een stap in de mobiliteitstransitie gezet en de versnelling van fiets en OV naar Utrecht. Met deze investering kunnen 4.500 woningen versneld worden
gebouwd.

2 Utrecht: Zuidwest: Papendorp, Groenewoud, Kanaleneiland

In Utrecht Zuidwest draagt het Rijk bijna 87 miljoen euro bij aan een mobiliteitshub, verbetering van de oostwest-fietsverbindingen en verbetering van de fietsverbinding Papendorp met Leidsche Rijn Centrum, fietsparkeervoorzieningen, en dynamisch verkeersmanagement. Hiermee is het mogelijk om de eerste stappen te zetten voor het versnellen van de woningbouw in het gebied van Utrecht met de grootste woningbouwopgave. Met deze investering kunnen 6.200
woningen versneld worden gebouwd.

3 Woerden: Middelland, Stationsgebied, Snellenpoort

In Woerden draagt het Rijk 10 miljoen euro bij aan een twee fietsverbindingen, ombouw van een knooppunt en een vijftal mobiliteitshubs. Hiermee is het mogelijk om binnenstedelijke woningbouw te realiseren. Met deze investering kunnen 3.650 woningen versneld worden gebouwd.

4 Soest: Multi-modale ontsluiting en leefbaarheid Soesterberg

In Soest draagt het Rijk 3 miljoen euro bij aan de realisatie van een extra ontsluitingsweg, een betere ontsluiting van Soesterberg-Noord, een deel van een fietsstraat en de aanleg van een busbaan. Met deze investering kunnen 920 woningen versneld worden gebouwd.

5 Utrecht: Noordwest: Wisselspoor, Thomas à Kempisplantsoen en Cartesius

In Utrecht Noordwest draagt het Rijk 22 miljoen euro bij aan de aanleg van een fietsverbinding over of onder een bundel van sporen door, om zo een goede verbinding van de nieuwe wijken met het centrum en station te realiseren. Hiermee is het mogelijk om binnenstedelijk te verdichten tegen het centrum van Utrecht aan. Met deze investering kunnen 1.544 woningen versneld worden gebouwd.

6. Amersfoort: Spoorzone Amersfoort C.S. en directe omgeving

Aan de versnellingsafspraak “Spoorzone Amersfoort C.S.+’ draagt het Rijk ruim € 30 miljoen bij om de bouw van 2.500 woningen in de spoorzone Amersfoort én directe omgeving te versnellen. Om de 2.500 woningen in deze zone en directe omgeving goed te kunnen ontsluiten, zijn infrastructurele maatregelen voor de auto, fiets en het OV nodig op de rotonde De Nieuwe Poort. Om de nieuw toe te voegen woningen goed te verbinden met de noordzijde van het station Amersfoort Centraal zijn maatregelen het verbeteren van het fietsparkeren aan de noordzijde van het station.

7. Houten: kern Houten en stationsgebied

In Houten draagt het Rijk € 7,5 miljoen bij aan het versnellen van 2000 woningen die in het bestaand stedelijk gebied van de kern Houten gebouwd worden. Om bij de nieuwe woningbouwlocaties het gebruik van het openbaar vervoer extra te stimuleren is een doorontwikkeling van station Houten nodig waarbij de hele reisketen van fietsen, lopen en stallen investeringen vergt. De investeringen die worden gedaan zijn ook goed voor de woningbouw ontwikkelingen die na 2030 plaats gaan vinden.

8. Stichtse Vecht, Maarssenbroek: Planetenbaan/Het Kwadrant, Bisonspoor en Trebbelocatie

In Maarsenbroek – gemeente Stichtse Vecht – verrijzen drie gemengde woon-werkgebieden, te weten de Planetenbaan/Het Kwadrant, Bisonspoor en Trebbelocatie. De nabijheid van NS-station Maarssen maakt het mogelijk dat de locaties in zeer hoge dichtheid (>200 won/ha) ontwikkeld worden. Om de woningbouw te versnellen is het noodzakelijk dat er een snelle en veilige fietsverbinding komt met het station, met aansluiting op het omliggende regionale fietsnetwerk. Het rijk draagt hieraan bijna € 4 miljoen bij en daarmee kan op deze locatie de bouw van 2200 woningen versneld worden.